top of page
hand-with-pen-application-form.jpg

כיצד לנסח שאלת מחקר?

כיצד לנסח שאלת מחקר?

שאלת מחקר הינה השאלה אשר בה מתמקד המחקר. על שאלת המחקר להיות:

 • ברורה – קלה להבנה ללא צורך בהסברים נוספים.

 • ממוקדת – עליה להיות צרה כך שניתן להשיב עליה במסגרת מגבלות הכתיבה של העבודה.

 • תמציתית – מנוסחת באופן קצר וקולע.

 • מורכבת – התשובה עליה איננה "כן" או "לא" אלא דורשת ניתוח של רעיונות, מקורות ונתונים טרם ניסוח התשובה.

 • ניתנת לוויכוח – התשובות הפוטנציאליות עליה ניתנות לדיון ואינן בגדר עובדות מוגמרות.

מדוע שאלת מחקר הינה חיונית לתהליך המחקר? שאלת המחקר מסייעת לכותב למקד את מחקרו ולהימנע ממחקר אשר "גולש" לנושאים ורעיונות אחרים אשר אינם קשורים לשאלת המחקר.

שלבים בניסוח שאלת מחקר:

 1. בחרו נושא מחקר שמעניין אתכם ועליו תרצו ללמוד.

 2. עשו מחקר ראשוני אודות נושא המחקר שבחרתם על מנת לבדוק מה כבר נבדק לגביו וללמוד אודותיו.

 3. הגדירו את קהל היעד של המחקר – זכרו מי קהל הקוראים של המחקר על מנת למקד את נושא המחקר ולפתח את שאלת המחקר.

 4. שאלו את עצמכם שאלות – בצעו סיעור מוחין ושאלו שאלות של "איך" ו"מדוע" על נושא המחקר שבחרתם. ערכו רשימה של שאלות מחקר פוטנציאליות.

 5. העריכו את השאלה שלכם – לאחר שרשמתם מספר שאלות מחקר, העריכו אותן על מנת לקבוע מה תהיה שאלת המחקר או האם יש להגדיר מחדש את השאלות. לבסוף, בחרו את שאלת המחקר שלכם.

 6. התחילו במחקר – לאחר בחירת השאלה, חשבו באיזו דרך תחקרו אותה. מה יהיה תהליך המחקר ובאלו מקורות תעשו שימוש לצורך מענה על השאלה.

השאירו פרטים

bottom of page