top of page
  • ozeracademy

כיצד לכתוב תוכנית עסקית?


תוכנית עסקית היא מסמך כתוב המפרט את החזון, היעדים והאסטרטגיה של העסק. התוכנית מיועדת למשקיעים, לעובדים, לשותפים עסקיים ולכל מי שיש עניין בעסק. תוכנית עסקית טובה צריכה להיות ברורה, עניינית ומקיפה. היא צריכה לספק לקוראים הבנה טובה של העסק, של השוק בו הוא פועל ושל הפוטנציאל שלו להצליח.


להלן שלבים בסיסיים לכתיבת תוכנית עסקית:

  1. הגדירו את מטרות התוכנית: מה אתם רוצים להשיג עם התוכנית? מה אתם רוצים שהקוראים שלכם יידעו?

  2. ערכו מחקר מעמיק על השוק בו פועל העסק ועל מתחריו.

  3. כתבו את התכנית בצורה ברורה, עניינית ובשפה מקצועית.

  4. ערכו הגהה מקיפה על מנת לתקן שגיאות כתיב, דקדוק וניסוח.

על התוכנית העסקית לכלול את הנושאים הבאים:

1. סיכום מנהלים: סיכום קצר של התוכנית שמציג את החזון, היעדים והאסטרטגיה של העסק.

2. סקירה כללית של החברה: מידע כללי על העסק כמו ההיסטוריה שלו, המוצרים והשירותים שלו, הלקוחות והמתחרים שלו.

3. ניתוח שוק: ניתוח השוק בו פועל העסק כלומר גודל השוק, מגמות צמיחה, גורמים המשפיעים על הביקוש וההיצע ועוד.

4. אסטרטגיה שיווקית: תיאור האסטרטגיה השיווקית של העסק כולל יעדיו, המוצרים והשירותים, ערוצי השיווק, המחיר והפרסום.

5. אסטרטגיה תפעולית: תיאור האסטרטגיה התפעולית של העסק כולל תהליכי הייצור, אספקה, לוגיסטיקה, שירות לקוחות ועוד.

6. אסטרטגיה פיננסית: תיאור האסטרטגיה הפיננסית של העסק כולל התקציב, תחזיות ההכנסות וההוצאות, הרווחיות והתזרים מזומנים.

7. סיכום: סיכום של התוכנית, המציג את המסקנות העיקריות ואת ההמלצות.


Comments


bottom of page