top of page
home-work-home-education-concept.jpg

איך לכתוב רפלקציה?

רפלקציה הינה ההזדמנות עבור כל סטודנט לשתף את דעותיו ולהתבטא בחופשיות. הרפלקציה מאפשרת להביע עמדה ודעה אישית על נושא מסוים ולא רק לספק עובדות אודותיו. נושא הרפלקציה יכול להיות כל נושא שהוא – החל מהסרט האהוב ועד לתורת האבולוציה. הרפלקציה יכולה להיות חינוכית, מקצועית או אישית. רפלקציה חינוכית הינה תגובה לספר, סרט או הרצאה שנלמדה בכיתה. רפלקציה מקצועית הינה מטלה נפוצה בקרב מורים או עובדים סוציאלים אשר מתמקדת בניתוח התנהגותם האישית ורפלקציה אישית מביעה את רגשות הכותב כלפי נושא אישי יותר.

מבנה הרפלקציה מורכב משלושה חלקים: (1) מבוא אשר מספק תיאור כללי של הנושא ואת הטיעון המרכזי; (2) גוף הרפלקציה מספק 2-3 דוגמאות אשר תומכים בטיעון המרכזי; (3) סיכום אשר מסכם את החוויה האישית וכיצד היא תשפיע על הפעולות של הכותב בעתיד.

לבסוף, אורכה של רפלקציה נע לרוב בין 300 ל-750 מילים ולעיתים אף יותר, בהתאם לדרישות המטלה. חשוב לפתוח את הרפלקציה עם טיעון ברור ועוצמתי על ידי שימוש בשפה תיאורית אשר תבטא היטב את דעות הכותב.

השאירו פרטים

bottom of page