top of page
hand-working-laptop-another-holding-pen.jpg

סיוע בכתיבת עבודות אקדמיות

העוזר האקדמי מתמחה במתן סיוע בכתיבת כל סוגי המטלות האקדמיות. זהו תחום הסיוע העיקרי של החברה.

שירות הסיוע בכתיבת העבודות האקדמיות כולל בין היתר (אך לא רק): סיוע בניסוח שאלת מחקר, סיוע במטלות איכותניות וכמותיות, סיוע בכתיבת עבודות סמינריוניות, סיוע בכתיבת עבודות גמר, סיוע בכתיבת פרקים ספציפיים בעבודות (כגון פרק המבוא, פרק סקירת ספרות, פרק המתודולוגיה) ועוד.

כתיבת העבודות מתבצעת ברמה הגבוהה ביותר בזכות צוות כותבים מהשורה הראשונה.

כל הכותבים הינם סטודנטים מצטיינים, בעלי תואר ראשון, חלקם הנכבד בעלי תואר שני ואף בעלי תואר שלישי (דוקטורט). 

במהלך פעילותינו עד היום, סייענו לאלפי סטודנטים בהצלחה רבה, ובשביעות רצון מקסימלית. אנו מתייחסים לכל סטודנט/ית כאילו הם הלקוחות היחידים שלנו. 

זו לא סיסמא - זו דרך חיים אמיתית שאנו דוגלים בה מדי יום ויום!

השאירו פרטים

bottom of page