top of page
Maps

מהם מקורות ראשוניים והיכן לאתר אותם?

מקור ראשוני הינו מקור שנכתב בזמן האירוע או הנושא אותו הנכם חוקרים. מקורות אלו יכולים להיות: יומנים, מכתבים, מסמכים רשמיים, ריאיונות, תמונות, סרטים, הקלטות, עבודות אומנות, יצירות מוזיקליות ועוד.

מקורות ראשוניים הינם חיונים לעבודת המחקר משום שהם יכולים לספק לכם מידע אודות האירוע או נושא המחקר מנקודת מבטו של מי שכתב אותם ונכח באותה העת. הם מסייעים  בהבנת האירוע מבחינה רגשית ואינטלקטואלית.

ניתן לאתר מקורות ראשוניים ב: (1) ספריות מקוונות ופיזיות של אוניברסיטאות ומוסדות אקדמאיים; (2) ארכיונים ארציים, אזרחיים או מקצועיים; (3) מסדי מידע מקצועיים כמו Google Scholar ו-(4) מוזיאונים.

כאשר הנכם מחפשים מקורות ראשוניים, חשוב לזכור את הדברים הבאים:

  1. ודאו כי המקור נכתב בזמן האירוע או הנושא עליו חוקרים.

  2. ודאו כי המקור אמין.

  3. ודאו כי המקור אכן רלוונטי לעבודת המחקר.

זכרו, מקורות ראשוניים מהווים מקור מידע חיוני עבור עבודת המחקר שלכם אך כדי שהעבודה תהיה עשירה ומסקנותיה מקיפות, מומלץ גם לשלב בה מקורות מחקר משניים כגון מאמרים אקדמאיים.

השאירו פרטים

bottom of page