top of page
Business meeting

איך לבצע ניתוח סטטיסטי בעבודות אקדמיות?

ניתוח סטטיסטי הינו חלק חשוב בעבודות אקדמיות רבות בתחומי מדעי החברה, מדעים מדויקים והנדסה. מטרתו להציג ולפרש נתונים שנאספו במהלך המחקר, תוך שימוש בשיטות סטטיסטיות מתאימות.

להלן מספר טיפים מרכזיים לכתיבת ניתוח סטטיסטי בעבודה אקדמית:

1. הגדרת מטרות הניתוח:

 • מהן שאלות המחקר עליהן אתם מעוניינים להשיב על ידי ניתוח הנתונים?

 • אילו השערות התכוונתם לבחון באמצעות ניתוח הנתונים?

2. בחירת שיטת ניתוח סטטיסטי מתאימה:

 • סוגי נתונים שאספתם (כמותיים, איכותניים, קטגוריאליים) יקבעו באילו שיטות סטטיסטיות יש להשתמש.

 • קיימות שיטות סטטיסטיות רבות כמו מבחני T, רגרסיה לינארית, ANOVA, ניתוח גורמים וכדומה.

 • חשוב לבחור את השיטות המתאימות ביותר לשאלות המחקר ולנתונים שאספתם.

3. ביצוע הניתוח הסטטיסטי:

ניתן לבצע את ניתוח הנתונים באמצעות תוכנות סטטיסטיות ייעודיות כגון R, SPSS או STATA. תוכנות אלו מאפשרות לכם לבצע מגוון רחב של חישובים סטטיסטיים וליצור טבלאות וגרפים.

4. פרשנות של הניתוח הסטטיסטי:

 • לאחר ביצוע ניתוח הנתונים, עליכם לפרש את התוצאות בהקשר של שאלות המחקר וההשערות שבחנתם באמצעותו.

 • חשוב להסביר את משמעות התוצאות בצורה ברורה ותמציתית.

 • יש להשתמש במונחים סטטיסטיים נכונים ובשפה מקצועית.

5. שילוב הניתוח הסטטיסטי בטקסט העבודה:

 • על הניתוח הסטטיסטי להשתלב בצורה חלקה בטקסט העבודה.

 • בטקסט העבודה, יש להציג את התוצאות הסטטיסטיות בטבלאות ובגרפים מתאימים.

 • יש להתייחס לתוצאות הסטטיסטיות לאורך כל העבודה, תוך קישורן לשאלות המחקר ולמסקנות.

לפני שאתם מתחילים, להלן טיפים נוספים:

 • חשוב לוודא שניתוח הסטטיסטי כתוב בצורה ברורה, תמציתית וקלה להבנה.

 • יש להשתמש בשפה פשוטה ולהימנע משימוש במונחים סטטיסטיים מורכבים יתר על המידה.

 • חשוב להקפיד על עקביות לאורך כל הניתוח הסטטיסטי.

 • מומלץ לבקש משוב מחברים, עמיתים או מנחים על הניתוח הסטטיסטי לפני הגשת העבודה.

בהצלחה רבה!

השאירו פרטים

bottom of page